Phú Quốc
Vietnam

Phú Quốc

Cát trắng nắng vàng của vùng nhiệt đới

Vietnam

Phú Quốc

Cát trắng nắng vàng của vùng nhiệt đới